30/11/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Foolad Khouzestan

15:30

3 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 450

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علی اکبر عظیم پور

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

10

32

43

43

61

74

81

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 84 19
3
5
8
15
17
21
40
77 61 10
99 90 26

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
10
26

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 88 37
3
4
5
8
13
15 76 7
18
21
22
24 82 16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
7
16