30/11/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Teraktorsazi Tabriz

15:30

1 : 2

هفته 21

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

10

11

32

40

67

82

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
6
7 62 9
8 73 27
10
14
18
23
88

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
27

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
8
10
13 82 12
16
17
20 87 29
22
26
28
77 71 21

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

12
29
21