23/11/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Rahahan Tehran

14:30

3 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

سعيد الوندي

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

10

28

40

57

63

68

75

93

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
10 61 19
15 59 2
17 77 14
22
24
27
30
33
38

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
2
14

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
13 81 25
14
15
22
35 84 88
38
40
99 93 12

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
88
12