16/11/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Saba Qom

15:30

1 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

حمید حاج ملک

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

11

78

91

94

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
10
13
17
18 46 7
20
23 20 31
25
55
88 81 6

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

6
7
31

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
8
10 75 17
11 59 77
13
16
21
22
26
28
29 57 7

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

7
77
17