10/11/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Rahahan Tehran

19:30

2 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

15

19

47

51

54

71

83

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
10
11
15
22
24
30 76 14
33
38 88 26
77 78 23

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
23
26

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
8
15
24
40
99
5
10 87 29
17
77 90 19

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

29
19