13/09/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Saipa Tehran

15:00

0 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

3

24

71

73

73

84

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
22
18
26
3
8
14 70 24
17 91 12
4
10 79 9
15

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
9
12

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
8
13 76 15
11
20
21
17
28
32 71 18

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

18
15