27/06/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saba Qom

18:30

1 : 1

هفته 9

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

15

29

44

69

83

84

84

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
11
20
17
22 66 8
10 88 28
66
4
1
6
16 64 9

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

9
8
28

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7
8
5
3
35
10
40 56 14
9
21
29

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14