21/06/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Khouzestan

18:45

1 : 2

هفته 8

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

علیرضا کناری

کمک داور دوم

علی اکبر عظیم پور

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

7

10

52

59

60

78

81

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
17 74 19
7
3
2
10 91 30
5
20
6 46 34
16
9

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

34
19
30

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70
11 77 3
17
10 86 16
8
13
4
1
6
9

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

3
16