07/06/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Gostaresh Foulad

19:00

3 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

پیام حیدری

رخداد های بازی

27

37

45

47

58

74

75

78

90

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
9
23 56 19
2
16 48 17
8
33
14
10
6
3 80 11

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

11
17
19

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 64 2
6
10
13 80 8
1
11
16
23 46 14
34
17
15

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
8
14