07/06/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Masjed Soleyman

18:00

3 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 10400

داوران

داور اول

حمید حاج ملک

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

17

33

39

54

60

76

84

88

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 68 10
4
8
1
7
20 39 3
25 75 17
11
2
16
23

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

3
10
17

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 60 3
10
1
4
7 78 11
27
21
2
6
17 65 18
15

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

3
18
11