02/06/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Tehran

18:00

2 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

41

56

63

68

84

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 83 27
8
14 84 2
31
1
11
20
5
66
9
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
2

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
1
19
23 76 10
7 93 18
9
5
61
20 64 14

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
10
18