02/06/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Tehran

19:10

0 : 3

هفته 5

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

29

41

53

61

63

66

79

80

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
2 47 19
10
13 86 32
1
11
16
23 70 14
34
17
15

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
14
32

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
3
2
10
1
99 71 24
8 50 9
20
19 63 32
88

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
32
24