17/05/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Khouzestan

19:30

1 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

35

35

92

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
7
8 60 34
9
10
11 78 4
17 72 15
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

34
15
4

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 88 23
14
15
16
3
13 89 17
34
9 66 19
10
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
23
17