17/05/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Saba Qom

18:00

0 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 1987

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

31

33

40

86

88

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70 92 4
11 84 10
20
17
5
3 64 9
8
1
6
26

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

10
4
9

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
1
40
6
10
16
9 83 26
13 68 35
24
77 70 14
4

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

14
26
35