22/01/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Saipa Tehran

19:00

0 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

مهدی شفیعی

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

محمد کمانی

رخداد های بازی

32

57

65

67

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
10
19 75 35
6
23 90 32
21
33
34 65 55
44

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

55
35
32

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
14
92 89 18
10
20
11
3
30
1
6

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

18