22/01/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Tehran

19:00

1 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

19

53

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28 56 9
8
10 88 17
1
6
11
5
24
32 76 25
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
17
9

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
38
15
7 80 9
5
3
35
40
4 61 12
20
16 71 14

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
9
12