22/01/1393

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Mes Kerman

19:00

1 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Azodi

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

پیام حیدری

رخداد های بازی

43

57

82

90

93

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
22 86 16
6
30 92 40
14
11 81 64
8
2
3
17
66

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

40
64
16

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
16
14
27 57 15
26 46 7
2
18 63 12
11
17
29

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

15
7
12