22/01/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Perspolis Tehran

19:00

0 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

13

27

30

31

45

47

47

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
16
18
40
11 92 5
13
4
6
2 84 99
9
33 73 64

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

64
99
5

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
13
2
29 88 18
12
8 55 14
40
15
9
30 58 20
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
20
18