17/01/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Gostaresh Foulad

17:30

4 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 60

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

3

12

17

36

53

66

76

85

86

91

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
4 52 24
23 59 26
7 69 8
11
10
16
1
15
9
6

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

24
26
8

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28 56
2
8
10 10 25
1
6
11
24
32 78 9
13
21

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
9