20/11/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

3 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

بهرام کياني

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

51

53

55

86

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
20
34
4
7
27 58 13
17
10 58 88
11
18

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

88
13
9

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
13
21
8
6 38 24
9 78 70
11
10
32 66 25

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
70
24