18/11/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

امير بهرام حسيني نقوي

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

2

31

44

73

78

84

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
2
12
20
29
13
9
8
23 83 19
16 84 30
7 66 21

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
19
30

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
26
1
13
6 63 14
7 56 30
3 90 20
92
4
10
9

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
14
20