11/11/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Damash Gilan

14:30

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

سعید آل وردی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

27

40

73

86

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
20
29
16
2
4
14
17
12 65 9
7 78 35

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

27
9
35

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
34 46 28
20
88
13
6
27 83 17
8
10
18 73 9
11

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

28
9
17