11/11/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Foolad Khouzestan

14:30

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

حسین رحیمی پور

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

16

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
10
21
4
6
24
11
14
7 79 15
37
16

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
15
29

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
13
6
18
34 47 23
8
11
10

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
21
23