06/11/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Teraktorsazi Tabriz

14:30

1 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حسن طوماری

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

30

30

30

50

66

68

87

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
34
3
4
88
6
8
7 83 27
9 76 18
10
11

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
18

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
3
5
14 64 23
40
6 31 26
9
13 73 17
11
30
2

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

23
17
26