26/10/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Gostaresh Foulad

15:00

3 : 1

هفته 23

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

32

41

58

72

85

89

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
1
11
77
16 86 20
6
88
10
7 72 23
15
9

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

20
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
4 76 40
2
29
20
12
23
9
8
14
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

24
40
11