03/10/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Zobahan Isfahan

14:30

1 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 60

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

امير بهرام حسيني نقوي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

33

51

54

73

80

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 78 36
26
70
28
4
13
8
99
6
29 71 30
10 55 9

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
30
36

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
13
18
8 87 21
4
11
10 91 34
23 76 6

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
21
34