22/09/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Zobahan Isfahan

15:00

2 : 2

هفته 18

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

16

33

36

40

74

84

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
26
70
28
6
13 87 10
4
8
29
99 92 16
9 55 36

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

36
10
16

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
20
28 86 8
3
4
7
6
27 78 13
88
9
11

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
13
8