22/09/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Rahahan Tehran

15:00

0 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

12

60

68

80

84

93

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
27
77
5
23
25 76 17
7
10
18 85 29
11
14 90 15

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

29
15
17

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6
14
40
9
17 81 18
10
11
13 70 2

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

18
2