22/09/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Perspolis Tehran

15:00

0 : 6

هفته 18

تعداد تماشاچی : 13000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

4

16

20

48

68

73

92

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
40
9
6
13
18
12
77
11 91 25
23
99

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
64
25

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
8
2
5
11
30
15
66
7
90 46 3
27

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

35
10
3