14/09/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

15

56

65

76

77

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
1
6
5
16
14
3
10 79 77
11
32 66 2

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
77

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
3
28
15
40
38
7
12 88 23
9 91 99
88 64 20

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
23
99