08/09/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Perspolis Tehran

15:00

1 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

مصطفي فراهاني

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

8

36

37

41

90

92

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
6
40
5 68 18
7
9
77
23
14 80 33
99 65 64

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
33
64

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
34
4
88
7
6
10 68 9
27 60 40
13
17 70 8
11

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
8
40