26/07/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

15:45

2 : 2

هفته 13

تعداد تماشاچی : 40000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

محمد عطایی

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

14

31

36

37

50

64

64

65

73

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
13
21
4
10
8
11 88 23
7
5 79 14
6
29 83 15

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
15
23

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
10 84 9
11
2 59 3
20
88
13 46 27
7
6
17
34

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
3
9