07/08/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Mes Kerman

15:30

1 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

مجيد ويشگاهي

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

3

29

45

48

56

64

77

81

85

93

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
18 86 9
5
7
8
2
3
10 10 17
22 60 6
30
23

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

6
9
17

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
4
33
8
6
3
1
26
10
7 90 22
31 32 20

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
22