21/06/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Malavan Anzali

18:00

2 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 20514

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

بهرام کياني

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

14

22

45

52

70

75

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
17
9
30 72 21
40
5
6
3
13 64 11
2 89 27

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

21
27
11

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
2
20
10 82 44
27 65 7
11
23
8
88
6

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
44
14