14/06/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Mes Kerman

18:45

1 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

8

24

57

70

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
20
5
8
35
23
12 42 18
22 85 11
30
10 65 7
17

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

7
11
18

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
21
5
2
13
9 90 11
6
10 75 24
18 60 25
19

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
11
25