01/06/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Mes Kerman

19:30

1 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

امید سعید فر

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

26

30

48

66

72

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
30 62 23
4
33
5 71 17
7
11 56 10
8
2
35
9

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

23
17
10

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
40
18
4
10
19
23 92 21
11
5
1
3 76 16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
16