01/06/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Damash Gilan

19:30

0 : 2

هفته 6

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

38

65

69

83

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
21
7
22
14 76 6
10 65 17
8
20
18 58 9
12
29

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

17
6
9

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
13 46 16
4
8
7
5
1
17 46 10
9
6
3 52 40

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

16
40
10