15/05/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

22:00

2 : 4

هفته 3

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

19

23

29

31

63

71

73

76

85

92

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
11
23
2
20
8
88
6
27 67 77
14 84 9

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
77

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
22
11
7
32
30 46 4
14 62 5
18 25 29
8

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

4
5
29