15/05/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Malavan Anzali

22:00

0 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

سيد احمد صالحي

رخداد های بازی

18

57

85

86

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
15
40
6
14
9
30
10 75 18
11
13 90 21

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

21
18
2

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
20
23
1
27
11
99
7 69 14
9 62 80
19 85 90

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

90
14
80