03/05/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Foolad Khouzestan

22:00

2 : 0

هفته 1

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

17

30

39

43

45

56

58

84

86

89

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
21
11
3
10
29
5
24
20 74 6
7 62 15

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

15
6

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

38
15
1
5
3
40
8
11
10 60 21
23 70 9
88 78 7

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

21
9
7