02/05/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Zobahan Isfahan

22:00

2 : 0

هفته 1

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

رحيم شاهين

رخداد های بازی

20

57

61

80

83

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
3
2
8
11
1
30
5

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

16
24
32
14
18
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
13
17
4
40
1
2
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
21
11
20
7
10