03/05/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Mes Kerman

22:00

0 : 0

هفته 1

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

13

25

65

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
22
6
4
5
8
9
10
12 82 2
20 68 18
35

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

3
18
2

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
20
23
1
27
14
11
99
18 73 80
16 85 7

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
7