07/02/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Tehran

17:00

0 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 35000

رخداد های بازی

11

13

62

62

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
33
2
4
13
24 79 9
20
1
88 66 18
21

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
18
27
80
22
5
9

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
47
3
14
70 64 12
55
91
20 71 16
10 81 77
99

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

44
40
16
21
12
78
27
5
77