20/11/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Tehran

16:00

0 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 6500

رخداد های بازی

32

39

64

70

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23
15
11 78 22
65
4
10 83 9
8
20
16
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
9
28
60
22
24
63
6

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
14
16 76 11
12 60 47
91
10 66 77
99
21
55

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
6
36
78
11
40
77
70