19/11/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Zobahan Isfahan

16:00

4 : 2

هفته 23

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 950

رخداد های بازی

11

14

16

39

59

65

73

83

84

90

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 46 8
88
66
7
99
33 60 69
5
12
11
30 46 21
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

21
8
17
31
9
44
1
69

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
18
22
3
14
6
9 90 27
13
11 83 17

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
27
16
17
32
40
28
4
12