27/05/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Khouzestan

18:45

2 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2200

رخداد های بازی

33

34

45

46

53

63

80

83

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 78 26
27
2
5 41 30
1
88
18
70
6
11 66 10
4

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
23
19
17
30
26
77
14
3

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
1
11
4
3
5
10 80 17
7
21 54 75
9 73 23

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

30
37
75
19
17
24
23
22