14/02/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Perspolis Tehran

18:00

1 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 24000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

29

38

48

48

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
88
66
17
70 46 9
18
23 60 10
25
28
44

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
10
11
77
9
5
12

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
94
8 68 70
86 89 28
4
44
31
9
14
3
2

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

28
21
90
70
19
22
88