14/02/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Peykan Tehran

18:00

1 : 2

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

32

37

42

59

67

69

87

93

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
4
1
7
2
96 70 20
5
8
11 55 14
17

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
31
14
99
6
13
20
29

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10
4
7 82 21
8
9
77 73 32
22
18
88 84 2

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
99
32
70
2
27
30
29