14/02/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Padide Khorasan

18:00

2 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

9

10

32

57

71

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
7
5
37
23 40 13
10 46 28
21
22
27
11 46 4

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
13
4
6
2
15
28

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 69 33
7 81 9
12
11
30
24 76 8
27
6
2
3
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
9
33
22
70
35
19
17