09/02/1396

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Siah Jamegan

18:00

0 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 30

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

16

17

27

33

75

76

94

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
28 56 90
94
86 70 11
14
3
2
4
44
31
9 80 70

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

8
21
11
22
90
70

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

68
77
2
1
88 63 15
5
33
70
9
66
13 46 99

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
22
99
18